• АЛЮМІНІЮ ФОСФАТИ. Ортофосфат (фосфат) А1РО4 - бесцв.
  кристали. Має чотири стійкі кристаллич. модифікації: до 580°З устойчивберлинит
  з гексаген, гратами [а = 0,49429 нм, з = 1,09476 нм, z = 3
  просторів. група Р311; плотн. 2,64 г/см3; Сp°
  93,2 ДжДмоль - К);Я°б

  • 1733 кДж/міль

  G°обр -1617кДж/міль; S°298 90,8 ДжДмоль*К)];
  при 580-705 °З -
  берлініт з гексагон. гратами (а = 0,5038 нм, з = = 1,1063
  нм, z = 6;Н°
  переходу
  1,30 кДж/міль); при 705-1047°З - гексагон. модифікація (Н°
  переходу 1,09 кДж/міль); вище 1047 °З - кубічна (а = 0,71956
  нм, z = 4). Відомі також дві метастабільні модифікації. Ортофосфат
  стійкий до 1650°С. Не раств. у воді, реагує з к-тами і лугами. Монокристали
  берлініту, що є пьезоэлектриками, вирощують гідротермальними методами
  при 130-180°Із з р-ров А12О3 в конц. Н3РО4
  ((6 міль/л) при атомному відношенні А1 : Р = 2,3-4,5.
  З водних р-ров солей А1 при дії еквівалентного кол-ва ортофосфату
  лужного металу у водне р-ре при рН 4,0-4,5 осідає аморфний фосфат
  А1РО4*хН2О - каталізатор дегідратації спиртів, гідратації
  неграничних вуглеводнів, ізомеризації эпоксисоединений в альдегіди і
  ін. При нагр. аморфного фосфату разом з маточником в запаяній ампулі
  при 100-110 °З кристалізується дигідрат з ромбич. кристаллич. гратами
  ((у природі мінерал варисцит) або з моноклінними гратами (метаварисцит).
  Кислі ортофосфаты А1Н3#002*3Н2О
  А1Н3#002*2Н2О і А1#013*Н2О
  виділені з систем А1РО4-Н3РО4-Н2О
  твірних в'язкі пересичені р-ры, в к-рых атомне відношення Р : А1 може
  достигать ~2,3. Такие р-ры используют как алюмофосфатную связку в произ-ве
  безобжиговых керамич. материалов, для получения покрытий на металлах. В
  сумішах з корундом, кварцем та ін. наповнювачами вони утворюють на холоду міцну
  монолітну масу, к-рая при нагр. піддається поліконденсації з освітою
  водостійких стеклообразных полифосфатов [А1#003]Х
  що мають хорошу адгезію до металів і керамич. матеріалам.
  ===Исп. література для статті "АЛЮМІНІЮ ФОСФАТИ": Корбридж Д., Фосфор. Основи хімії, біохімії і технології

  пер. з англ., М., 1982, с. 135-39; Moffat J.B., "Topics Phosphorus Chemistry"
  1980, v. 10, № 10. А.В.Лавров, Л.В. Кубасова.

  Сторінка "АЛЮМІНІЮ ФОСФАТИ" підготовлена по матеріалах хімічної енциклопедії.