• АЛЮМІНІЮ ХЛОРИД А1С13, бесцв. димлячі на повітрі кристали
  з моноклінними гратами (a = 0,591нм, b = = 1,024 нм, з =
  0,0,616 нм,=
  108,65°, z = 4, просторів. група С2/m); т. возг. 180°З; потрійна точка:
  т-ра 192,5°З, давл. 0,228 МПа, плотн. 2,44 г/см3;Н°пл
  35,3 кДж/міль
  H 0возг 115,7 кДж/міль (см також таблиця.). У рідкому
  стані і в парах до 440°З існує у вигляді димера, к-рый при 440-800°З
  співіснує з мономером. При 800-1000°Із стабільний тільки мономер.
  ВЛАСТИВОСТІ ХЛОРИДУ АЛЮМІНІЮ

  Алюмінію хлорид раств. у воді (44 г в 100 г при 25°С), спирті (100 г в 100 г при
  12,5 СС), ацетоні, СНС13, дихлоретані, діетиленгліколі
  фосгені, нітробензолі, ефірі, СС14, CS2 та ін.; не
  раств. у бензолі, толуолі. З водних р-ров кристалізується у вигляді жовтувато-білого
  гексагидрата, що розпливається на повітрі. У воді поступово гидролизуется.
  Алюмінію хлорид-к-та Люіса. Утворює комплексні соед. з NH3, хлоридами
  і оксихлоридами (РС15, РОС13, NaCl та ін.), а також
  з мн. орг. в-вами. Взаимод. з розплавом А1, даючи монохлорид А1С1, існуючий
  тільки у газовій фазі.
  Отримують алюмінію хлорид дією С12 в присут. відновника (З
  вуглець) на зневоднений каолін або боксит. Лаб. спосіб - взаимод. С12
  чи НС1 з А1. Гексагидрат отримують р-цией А1#003 з конц. соляною
  к-той з послід. висолюванням з р-ра дією НС1.
  Алюмінію хлорид-каталізатор в орг. синтезі, напр. в р-циях Фриделя-Крафтса, промежут.
  продукт в произ-ве А1 методом електролізу, реагент для витягання А1 з
  сплавів і отримання А1 високої чистоти. Гексагидрат і його р-ры використовують
  для очищення стічних вод, обробки дерева та ін.
  Світове произ-во алюмінію хлориду більше 140 тис. т/рік (1980).
  Літ :. Фурман А. А., неорганічні хлориди, М., 1980, с. 143-79.
  В. П. Данилов.

  ===Исп. література для статті "АЛЮМІНІЮ ХЛОРИД": немає даних
  Сторінка "АЛЮМІНІЮ ХЛОРИД" підготовлена по матеріалах хімічної енциклопедії.