• АЛЮМІНІЮ НІТРИД A1N, бесцв. кристали з гексагональними гратами
  типу вюрцита (а = 0,31 нм, з = = 0,4975 нм, z = 2, просторів.
  група Р63 mс); т. пл. 2430±200°З; плотн. 3,12 г/см3;
  З°р 30,1 ДжДмоль*К);H°пл
  ок. 68 кДж/моль,H°обр-319
  кДж/міль; S°298 20,2 Дж/(міль*К); теплопровідність 30,14
  Вт/(м*К) при 473 До і 5,86 Вт/(м*К) при 1000 До; температурний коэф. лінійного
  розширення 4,03.10-6 К- 1 (300-500 К), 5,64*10-6
  К- 1 (500-1300 К);
  2*109 (298 К) і 7*105 Ом*м (870 К);8,5.
  Напівпровідник, ширина забороненої зони вище 5 эВ. Твердість по Моосу 9,
  мікротвердість 12 ГПа, модуль пружності 350 ГПа (300 К), 280 ГПа (1673
  К).
  Алюмінію нітрид окислюється на повітрі вище 900°С. З мінер. к-тами на холоду практично
  не взаимод., гарячими к-тами повільно розкладається. При нагр. реагує
  з р-рами лугів з виділенням NH3. З водяною парою утворює
  А1#003, з хлором - А1С13. Стійкий до дії розплавів
  А1, Сu, Sn, Ca. .
  Способи отримання A1N : взаимод. N2 з алюмінієвою пудрою ок.
  1200°З; р-ция А12О3 з NH3 ок. 1000°З або
  відновлення А12О3 вуглецем в атмосфері N2
  при 1600-1850°З; розкладання в газовій фазі A1C13*NH3
  вище 1100°Із з послід. осадженням на підкладку з кварцу, корунду, графіту
  молібдену або вольфраму. Вироби з A1N отримують гл. обр. гарячим пресуванням
  пороша при 2000-2100°З і 30 МПа. Застосовують його (іноді в суміші з BN або
  SiC) в кач-ве вогнетривкого матеріалу для футерувань ванн, електролізерів
  муфельних печей, тиглів та ін., чохлів для термопар, для нанесення корозійностійких
  і зносостійких покриттів на сталь, графить та ін.
  ===Исп. література для статті "АЛЮМІНІЮ НІТРИД": Самсонов Г. В., Неметалічний нітрид, М., 1969, с. 134-66.

  А.Н. Пилункевич.

  Сторінка "АЛЮМІНІЮ НІТРИД" підготовлена по матеріалах хімічної енциклопедії.