• АЛЮМІНІЮ ОКСИД (глинозем) А12О3, бесцв.
  кристали; т. пл. 2044°З; т. кіп. 3530 °С. Єдина стабільна до 2044°З
  кристаллич. модифікація алюмінію оксида-А12О3
  ((корунд) : грати ромбоэдрич., а = 0,512 нм,=
  55,25° (для гексагон. установки а = 0,475 нм, з = 1,299 нм
  просторів. група D63d, z = 2); плотн. 3,99 г/см3;Н°пл
  111,4 кДж/міль; ур-ния температурної залежності : теплоємності З°р
  = = 114,4 + 12,9*10-3Т - 34,3*105Т2
  ДжДмоль*К) (298Т
  1800 К), тиски пари Igp (Па) = - 54800/7+1,68 (до ~ 3500 К); температурний
  коэф. лінійного розширення (7,2-8,6)*10-6К- 1 (300Т1200
  К); теплопровідність спеченого при 730°Із зразка 0,35 Вт/(міль*К); твердість
  по Моосу 9; показник заломлення для звичайного променя n0
  1,765, для незвичайного пе 1,759. Див. таблицю.
  ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ АЛЮМІНІЮ

  Модификация-А12О3
  зустрічається в природі у вигляді мінералу корунду, к-рый часто містить в розчиненому
  виді оксиди ін. металів, що надають йому разл. забарвлення. Прозорі забарвлені
  кристаллы-драгоценные камені (сапфіри, рубіни та ін.). Корунд м б. отриманий
  штучно в результаті термич. розкладання ромбич. модифікації А1ООН-діаспора
  чи поліморфних переходів метастабільних форм А12О3
  ( ( і так далі)
  к-рые утворюються при розкладанні кристаллич. модифікацій А1#003-гиббсита
  і байерита і АlOОН -бемита (см. Алюмінію гідроксид). Ці процеси
  м.б. представлені слід. схемою:

  МодификацияА12О3
  має тетрагон, кристаллич. грати типу шпинели (а = 0,562 нм
  з = 0,780нм); плотн. 3,3-3,4 г/см3; містить структурно пов'язану
  воду в кол-ве 1-2%. Існує також аморфний алюмінію оксид - алюмогель, що утворюється
  при обезводненні гелевидного А1#003 і що є
  пористе, іноді прозоре в-во.
  Алюмінію оксид не раств. у воді, добре раств. у розплавленому кріоліті. Амфотерен.
  З NH3 - H2O не реагує. Хим. активність синтетич.
  Алюмінію оксид сильно зменшується з підвищенням т-ры його отримання. Прир. і штучний
  ((що утворився вище 1200°С) корунд на повітрі за звичайних умов хімічно
  інертні і негігроскопічні. Ок. 1000°З інтенсивно взаимод. з лугами і
  карбонатами лужних металів, даючи алюмінати. Повільно реагує з SiO2
  і кислими шлаками з утворенням алюмосиликатов. При сплаві взаимод.
  з KHSO4. Корунд, що утворився з діаспора при 500-600 °З
  взаимод. також з р-рами к-т і лугів. Алюмогель иА12О3
  отриманий при випаленні ги-дроксидов А1 при ~550°З, дуже гігроскопічні
  і хімічно активні, реагують з р-рами к-т і лугів.
  Сировина для отримання алюмінію оксиду - боксити, нефелины, алуниты та ін. (см. Алюмінії^
  При співвідношенні в рудах А12О3 : SiO2
  > 6-7 їх переробляють за способом Байера (осн. метод), при Al2O3
  : SiO2 < 6 (висококремниста сировина) - спіканням з вапном
  і содою.
  За способом Байера подрібнений в кульових млинах боксит вилуговують
  у автоклавах оборотним лужним р-ром алюмінату Na (після виділення з
  його частини А12О3) при 225-250°С. При цьому алюміній
  переходить в р-р у вигляді алюмінату Na. У разі бокситів, що містять гиббсит
  вилуговування можна виробляти при 105°З і звичайному тиску в апаратах
  з мішалкою. Алюмінати р-ры розбавляють водою, відділяють шлам і піддають
  розкладанню в апаратах з мішалкою або ерліфтом 30-70 ч, причому виділяється
  ок. 1/2 образовавшегося при этом А1#003.
  Його фільтрують і прожарюють в печах, що обертаються, або в киплячому шарі
  при ~ 1200°С. В результаті виходить глинозем, 15-60%, що містить
  А12О3. Матковий р-р упарюється і поступає на вилуговування
  новой партии боксита.
  За другим способом висококремнисту подрібнену руду (нефелін та ін.)
  змішують з содою і вапняком і спекают в печах, що обертаються, при 1250-1300
  : С. Отриману масу вилуговують водним лужним р-ром, р-р
  алюмінату Na відділяють від шламу, потім звільняють від SiO2, облягаючи
  його в автоклаві при тиску ок. 0,6 МПа, а потім вапном при атмосферному
  тиску, і розкладають алюмінат газоподібним СО2. Отриманий
  А1#003 відділяють від р-ра і прожарюють при т-ре ок. 1200°С.
  При переробці нефеліну, окрім глинозему, отримують Na2CO3
  K2CO3 і цемент. При произ-ве глинозему з алунитов
  одночасно отримують H2SO4 і K2SO4.
  Алунитовую руду обпалюють при 500-580°З у відновить. атмосфері і обробляють
  р-ром NaOH за способом Байера. Монокристали вирощують зонною плавкою
  по методу Вернейля або Чохральского.
  Синтетич.А12О3-промежут.
  продукт в произ-ве А1 (осн. область використання), вогнетривкий і абразивний
  матеріал. Його застосовують також при отриманні керамич. різців, электротехн.
  кераміки. Монокристаллы-лазерный матеріал, опорні камені годинникових механізмів
  ювелірні камені. Прир. корунд-абразивный (корундові круги, наждак) і вогнетривкий
  матеріал. Алюмогель, А12О3
  і його суміш з

  Аг, С2Н2) і рідин (ароматич. вуглеводнів, гасу
  та ін.), в хроматографії; каталізатори (наприклад, дегідратації спиртів
  ізомеризації олефинов, розкладання H2S); носії для каталізаторів
  ((напр., Со-МоО3, Pd, Pt).
  Світове произ-во алюмінію оксиду ок. 30 млн. т/рік (1980). Відомі також і інші
  алюмінію оксиди (див. таблицю.), існуючі в газовій фазі.
  ===Исп. література для статті "АЛЮМІНІЮ ОКСИД": Чалий В. П., Гідроокиси металів. До. 1972; Будова і

  властивості адсорбентів і каталізаторів, пер. з англ., М., 1973: Виробництво
  глинозему. 2 видавництва, М., 1978; Запол ьский А.К., переробка Сернокислотная
  висококремнистої алюмінієвої сировини. До, 1981. Н. А. Калузький. Ю.А.
  Волохов.

  Сторінка "АЛЮМІНІЮ ОКСИД" підготовлена по матеріалах хімічної енциклопедії.