• АЛЮМІНІЮ СПЛАВИ, відрізняються малою щільністю (до 3,0 г/см3)
  хорошими технол. св-вами, високими корозійною стійкістю, теплопровідністю
  электрич. провідністю, жароміцністю, міцністю і пластичністю при
  низких т-рах, хорошей светоотражат. способностью. На изделия из алюминия сплавов легко
  наносяться захисні і декоративні покриття. Сплави легко обробляються
  різанням і зварюються контактним зварюванням, а нек-рые і зварюванням плавленням.
  Різноманітність св-в алюмінію сплавів забезпечується вступом присадок Mg, Сі, Zn
  Si, Mn, Zr, Cr, Li, Cd, Це, твірних з Al тверді р-ры і интерметаллиды
  напр. Mg2Si, CuAl2, CuMgAl2, Al2LiMg
  CuLiAl2, службовці зміцнюючою фазою. До 1940 наиб. застосування
  мали сплави Al - Cu - Mg (дуралюмины), Al - Mg (магналії), Al - Si (силуміни)
  Al - Mg - Si (авиали). Згодом швидкий розвиток отримали високоміцні
  сплави Al - Zn - Mg - Cu, кріогенні і жароміцні Al, - Cu - Mn, жароміцні Al -Се
  сплави пониж. щільність Al - Mg - Li, Al - Cu - Li, Al - Cu - Mg - Li, порошкові і гранульні.
  За способом обробки розрізняють ті, що деформуються і ливарні алюмінію сплави. Перші
  піддають гарячій і холодній обробці давлением-прокатке, пресуванню
  куванню або штампуванню, волочінню. З них отримують плити, листи, профілі
  прутки, поковки, проволікатиму. З ливарних алюмінію сплавів методами литва в земляних
  кіркові або металлич. (кокільні) форми, а також литва під тиском виготовляють
  фасонні відливання.
  Произ-во алюмінію сплавів в капиталистич. країнах склало 10,8 млн. т/рік (1983).
  Сплави, що деформуються. Ці алюмінію сплави можуть бути піддані зміцненню загартуванням
  з послід. старінням - природним (при кімнатній т-ре) або штучним
  ((при по-выш. т-ре). В результаті загартування утворюється пересичений твердий
  р-р легуючих елементів в алюмінії, з к-рого при старінні виділяється
  надлишок розчинених елементів у вигляді зон, метастабільних фаз і стабільних
  интерметаллидов. Нек-рые алюмінію сплави, зокрема Cr, що містять, Mn, Zr і Fe
  здатні гартуватися з рідкого стану; при цьому концентрація елементів
  у пересичене тверде р-ре може істотно перевершувати максимальну
  рівноважну для твердого стану.
  Доповнить. зміцнення що деформуються алюмінію сплавів досягається застосуванням нагартовки-холодной
  плющення або розтягування напівфабрикатів. Ця операція використовується для поліпшення
  хутро. св-в термічно незміцнюваних сплавів, при цьому підвищуються прочностные
  св-ва і особливо межа плинності, а пластичність знижується. Для термічно
  зміцнюваних алюмінію сплавів нагартовування виробляється після загартування перед старінням
  або після старіння; в результаті підвищуються прочностные св-ва при збереженні
  прежней вязкости разрушения. Полуфабрикаты из деформируемых алюминия сплавов изготавливают
  із зливків, що отримуються методом безперервного відливання з непосредств. охолодженням
  водою.
  Істотне підвищення пластичності і в'язкості руйнування термічно
  зміцнюваних алюмінію сплавів досягається зниженням змісту Fe до 0,12-0,15% і Si
  до 0,1% в сплавах повыш. чистота і до сотих доль % в дуже чистих сплавах.
  Св-ва що деформуються алюмінію сплавів приведені в таблицю. 1.
  Що деформуються алюмінію сплави за величиною
  розділяють на сплави низькою (менше 300 МПа), середньою (300-480 МПа) і високою
  ((вище 480 МПа) міцності. До перших відносять А1 - Мn, більшість магналиев
  Al - Mg - Si. З них виготовляють фольгу для консервних банок, пробок, молочних
  фляг, електропроводи, віконні рами, окантовки дверей та ін. Сплави середньої
  міцності - дуралюмины, кувальні Al - Cu - Mg і Al - Cu - Mg - Si, жароміцні кувальні
  Al - Cu - Mg - Fe - Ni, кріогенні і жароміцні зварювані Al, - Cu - Mn, сплави зниженої
  щільність Al - Li - Mg. Ці сплави використовують для виготовлення осн. елементів
  конструкцій (тих, що працюють при кімнатній і підвищеною т-рах і в кріогенній, що несуть
  техніці), елементів двигунів внутр. згорання, газотурбінних двигунів
  та ін. Високоміцні сплави Al - Zn - Mg - Cu, Al - Cu - Mg - Li і Al - Cu - Li використовують
  у сильно навантажених конструкціях.
  Порошкові і гранульні алюмінію сплави отримують таким, що розпиляло рідкого А1 в повітрі
  чи інертній атмосфері в спец. установках, що забезпечують надвисоку
  швидкість охолодження (сотні тисяч - мільйони градусів в секунду). Розмір
  часток порошкових сплавів 5-500 мкм, гранульних, - 1-2 мм.
  Наиб. застосування мають порошкові алюмінію СПЛАВы-САП (спечена алюмінієва пудра)
  і САС (спечений алюмінієвий сплав). У САП зміцнююча фаза - найдрібніші
  частки А12О3, що утворюється при помелі в млинах
  у окислюватиме. атмосфері. Цей матеріал відрізняється високою термич. і корозійною
  стійкістю. Він зберігає міцність при т-рах до 660°З (т-ра плавлення А1)
  і навіть дещо вищий. САС містить 25-30% Si і 5-7% Ni. Зміцнююча фаза

  • найдрібніші частки интерметаллидов і А12О3. Цей

  сплав має нижчий температурний коэф. лінійного розширення [(11,5-13,5)*10-6
  К- 1], чим більшість інших алюмінію сплавів.
  Завдяки тому, що швидкість охолодження при отриманні порошкових і гранульних
  сплавів дуже велика, вдається створити матеріали, пересичені, що є
  тверді р-ры. До них відносяться високоміцні сплави Al - Zn - Mg - Cu, жароміцні
  Al - Fe - Ce, сплави зниженої щільності А1- Mg - Li, пластичні Al - Cr - Zr. Св-ва
  порошкових і гранульних сплавів, особливо пластичність, покращуються потім
  вакуумной дегазации. Заготовки из порошковых алюминия сплавов имеют форму брикетов,
  з к-рых обробкою тиском отримують напівфабрикати. Порошкові сплави
  застосовують для виготовлення деталей і вузлів малонавантажених конструкцій
  що працюють в інтервалі 250-500°З, високонавантажених конструкцій, що працюють
  при кімнатній т-ре, в приладобудуванні.
  Високомодульні сплави Al, що деформуються, - Be - Mg - двофазні гетерогенні
  системи. Вони перевершують по модулю пружності пром. легкі сплави в 2-3
  разу; їх плотн. 2,0-2,4 г/см3, модуль пружності 45 000-220 000
  МПа, відносить. подовження 15-10%. Такі сплави володіють також повыш. теплоємністю
  і теплопровідністю, вищою втомною міцністю (в т.ч. унікальною
  акустич. витривалістю), меншою швидкістю росту втомних тріщин. Застосовують
  їх преим. для виготовлення тонких жорстких елементів конструкцій, що несуть
  що дозволяє зменшити масу виробу до 40%.
  При отриманні виробів з алюмінію сплавів обробкою тиском можливе використання
  надпластичності цих сплавів, к-рая реалізується при розмірі зерна в структурі
  сплаву менш 10мк, причому ця структура повинна змінюватися при т-ре, що перевищує
  половинне значення температури плавлення. Велика група алюмінію сплавів володіє
  ефектом надпластичності і знаходить промислове застосування.
  Ливарні сплави. Залежно від природи осн. легуючого компонента
  ці сплави ділять на п'ять груп: Al - Si; Al - Mg; Al - Cu; Al - Si - Cu; інші
  напр. Al - Si - Cu - Mg - Ni; Al - Cu - Si - Mg - Mn - Fe - Cr. Характеристика нек-рых ливарних
  алюмінію сплавів приведена в таблицю. 2.
  Таблиця. 1-СВОЙСТВА СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ, що ДЕФОРМУЮТЬСЯ

  Таблиця. 2-СВОЙСТВА ЛИВАРНИХ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ

  По св-вам розрізняють три групи ливарних сплавів : високоміцні і середньою
  міцності; жароміцні (для роботи до 200-400°С); корозійностійкі (для
  работы в морской воде). Сплавы высокопрочные и средней прочности малопроницаемы
  для газів і рідин (можуть витримувати без витоку рідини тиск
  15-25 МПа); з них виготовляють відливання практично будь-яких конфігурацій
  і розмірів усіма існуючими методами литва. Для подрібнення структури
  і поліпшення св-в силумінів в їх розплав перед розливанням вводять невеликі
  кол-ва Na (у вигляді солей). Пористість, що виникає при цьому, пригнічується кристалізацією
  під тиском в автоклавах.
  Наиб. жароміцність серед ливарних сплавів мають Al - Cu - Mg - Ni і Al - Cu - Ni - Mn;
  з них виготовляють литі поршні.
  Корозійностійкі ливарні сплави Al - Mg відрізняються малою щільністю
  легко обробляються різанням. З них виготовляють вироби, експлуатовані
  у морській воді.
  ===Исп. література для статті "АЛЮМІНІЮ СПЛАВИ": Виробництво напівфабрикатів з алюмінієвих сплавів, М.

  1971; Фридляндер И. Н., Алюмінієві конструкційні сплави, що деформуються
  М., 1979; Плавка і литво алюмінієвих сплавів, М., 1983; Металознавство
  алюмінію і його сплавів, М., 1983; Промислові алюмінієві сплави, М.
  1984. И.Н. Фриндляндер.

  Сторінка "АЛЮМІНІЮ СПЛАВИ" підготовлена по матеріалах хімічної енциклопедії.

 • Чехол для iphone 4 от еще по теме.