• ГІДРОКСИЛАМІНУ ПОХІДНІ ОРГАНІЧНІ. Серед
  похідних ациклич. ряду (физ. св-ва см в таблиці.) розрізняють N -производные
  ((загальні ф-лы RNHOH і RR'NOH), О-производные (NH2OR) і N, О-производные
  ((RNHOR' і RR'NOR") гідроксиламіну. Існують також циклич. гідроксиламіну похідні органічні (ф-лы
  I і II, R - H, орг. залишок), напр. оксазиридин. N -Ацилпроизводные
  наз. гідроксамовими кислотами.

  Більшість N -замещенных нестійкий на повітрі, причому дизамещенные
  як правило, стабільніше монозаміщених, арилпроизводные-алкилпроизводных.
  Відновлення гідроксиламіну похідних органічних, вживане для встановлення їх будови, приводить
  до амінів.
  ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ ГІДРОКСИЛАМІНУ

  * * У дужках приведена т-ра плавлення гидрохлорида

  N -Алкил(арил) - і N, N -диалкил(арил) гідроксиламіни легко окислюються соотв.
  до нитрозосоединений і нитроксильных радикалів. N -Алкилзамещенные ацилують
  і алкилируются спочатку по атому азоту, потім - по атому кисню. З альдегідами
  і кетоном вони утворюють нитроны:

  N -Арилгидроксиламины при дії разб. к-т перетворюються на n -аминофенолы
  що використовується для синтезу останніх. О-Замещенные застосовують для амінування
  амінів, напр.:

  Аналогічно протікає р-ция з фосфинами і сульфідами. Соед. типу RNHOH
  отримують відновленням нітросполук, N -арилпроизводные - також нуклеоф.
  заміщенням, напр.:

  N, N -Дизамещенные утворюються при окисленні амінів, відновленні нитроксильных
  радикалів і термич. розпаді N -оксидов амінів, напр.:

  О-Замещенные синтезують алкилированием (арилюванням) N -гидроксипроизводных
  амидов, уретанов або иминов, напр.:

  Соед. типу RR'NOR" отримують алкилированием N, N -замещенных гідроксиламіну
  а також з нитроксильных радикалів.
  Циклич. N, О-замещенные синтезують з N -гидроксиуретана:

  де п = 3,4. Тетрагидро-1,2-оксазол і 3,6-дигидро-1,2-оксазин
  що відносяться до цього ж типу гідроксиламіну похідних органічних, утворюються соотв. при взаимод. нитронов
  з олефинами і нитрозосоединений з бутадієном:

  Гідроксиламіну похідні органічні використовують в орг. хімії для синтезу гетероциклів і нитрозосоединений.
  Нек-рые, напр. купферон, застосовують в аналит. хімії.
  N -Замещенные, потрапляючи в кров, превращ. гемоглобін в метгемоглобін
  викликаючи кисневе голодування. О-Замещенные - ферментні отрути, що дезактивують
  каталазу. Нек-рые гідроксиламіну похідні органічні проявляють мутагенну і канцерогенну активність.
  ===Исп. література для статті "ГІДРОКСИЛАМІНУ ПОХІДНІ ОРГАНІЧНІ": Роберте Дж.С, в кн.: Загальна органічна хімія, пер. з англ.

  т. 3, М., 1982, с. 228-68; Zeeh В., Metzger H., у кн.: Houben - Weyl, Methoden
  der organischen Chemie, Bd 10, Tl 1, Stuttg., 1971, S. 1091-1279. И.Е.
  Членів.

  Сторінка "ГІДРОКСИЛАМІНУ ПОХІДНІ ОРГАНІЧНІ" підготовлена по матеріалах хімічної енциклопедії.