• ГИПОФОСФИТЫ НЕОРГАНІЧНІ [диоксофосфаты(V)], солі фосфорнуватистої
  к-ты Н3РО2. За винятком К2НРО2
  мають загальну ф-лу М(Н2РО2) n, де n -степень
  окислення металу М. Гипофосфиты -кристаллы; при нагр. диспропорціонують
  з утворенням Н2, червоного Р, РН3, Р2Н6
  фосфитов, дифосфитов і фосфатів. Гипофосфиты лужних і щел.-зем. металів добре
  раств. у воді (рН р-ров ок. 7), гірше - в етанолі. Гипофосфиты металів в мірі
  окислення + 3 малорастворимы у воді. Гипофосфиты утворюють кристалогідрати. Являються
  відновниками. Отримують їх взаимод. Н3РО2 з гідроксидами
  чи карбонатами металів, гипофосфиты лужних і щел.-зем. металі в - також р-цией
  червоного Р з гідроксидами; К2НРО2 синтезують взаимод.
  KNH2 з КН2РО2 в рідкому NH3.
  Наиб. практич. значення має НаН2РО2 - бесцв.
  кристали; розкладається вище 200 °С. Р-римость у воді 50% по масі; раств.
  у етанолі і етилгліколі. Утворює моногідрат (

  • 842,6 кДж/міль). Отримують взаимод. РН3 з NaCIO або Р з NaOH.

  Відновник при нанесенні покриттів з Ni, Co, Sn на метали і пластмаси;
  антиоксидант (запобіже знебварвленню смол алкіду при їх отриманні);
  стабілізатор ПВХ і полиуретанов; реагент для фотометрич. визначення As(III)
  і Sb(III).
  ===Исп. література для статті "ГИПОФОСФИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ" : Comprehensive inorganic chemistry, ed. by A.F. Trotman - Dickenson

  v. 2, Oxf.-[a.o.], 1975.,, П. П. Мельников.

  Сторінка "ГИПОФОСФИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ" підготовлена по матеріалах хімічної енциклопедії.