• По походженню полімери поділяються на природні (біополімери), наприклад білки, нуклеїнові кислоти, смоли природні, і синтетичні, наприклад поліетилен, поліпропілен, феноло-формальдегідні смоли. Атоми чи атомні групи можуть розташовуватися в макромолекулі у виді: відкритого ланцюга чи витягнутої в лінію послідовності циклів (лінійні полімери, наприклад каучук натуральний); ланцюга з розгалуженням (розгалужені полімери, наприклад амілопектин), тривимірної сітки (зшиті полімери, наприклад затвердівші епоксидні смоли). Полімери, молекули яких складаються з однакових мономерних ланок, називаються гомополімерами (наприклад полівінілхлорид, полікапроамід, целюлоза).
    Макромолекули того самого хімічного складу можуть бути побудовані з ланок різної просторової конфігурації. Якщо макромолекули складаються з однакових стереоізомерів чи з різних стереоізомерів, що чергуються в ланцюзі у визначеній періодичності, полімери називаються стереорегулярними.
    Полімери, макромолекули яких містять кілька типів мономерних ланок, називаються сополімерами. Сополімери, у яких ланки кожного типу утворять досить довгі безупинні послідовності, що замінюють один одного в межах макромолекули, називаються блоксополімерами. До внутрішнього ланцюга макромолекули однієї хімічної будови можуть бути приєднані одна чи кілька ланцюгів іншої будови. Такі сополімери називаються щепленими.
    Полімери, у яких кожен чи деякий стереоізомери ланки утворять досить довгі безупинні послідовності, що замінюють один одного в межах однієї макромолекули, називаються стереоблоксополімерами.
    У залежності від складу основного (головного) ланцюга полімери, поділяють на: гетерогенні, в основному ланцюзі яких містяться атоми різних елементів, найчастіше вуглецю, азоту, кремнію, фосфору, і гомогенні, основні ланцюги яких побудовані з однакових атомів. З гомогенних полімерів найбільш поширені карбогенні полімери, головні ланцюги яких складаються тільки з атомів вуглецю, наприклад поліетилен, поліметилметакрилат, політетрафторетилен. Приклади гетерогенних полімерів - поліефіри (поліетилентерефталат, полікарбонати), поліаміди, формальдегідні смоли, білки, деякі кремнійорганічні полімери. Полімери, макромолекули яких поряд з вуглеводневими групами містять атоми неорганогенних елементів, називаються елементоорганічними. Окрему групу полімерів утворять неорганічні полімери, наприклад пластична сірка, поліфосфонітрилхлорид.

  • картинки скачать