• Природні полімери утворяться в процесі біосинтезу в клітках живих організмів. За допомогою екстракції, фракційного осадження й інших методів вони можуть бути виділені з рослинної і тваринної сировини. Синтетичні полімери одержують полімеризацією і поліконденсацією. Карбоциклічні полімери звичайно синтезують полімеризацією мономерів з однієї чи декількома кратними вуглецевими зв'язками мономерів, що містять хитливі карбоциклічні угруповання (наприклад, з циклопропану і його похідних), Гетерогенні полімери одержують поліконденсацією, а також полімеризацією мономерів, що містять кратні зв'язки вуглецеелемента (наприклад, С=О, С=N, N=С=О) чи неміцні гетероциклічні угруповання.