• При мокрому прядінні, як і при сухому, використовують сильно концентровані полімерні розчини, високу в'язкість яких удається понизити підвищенням температури прядіння. Детально процес мокрого прядіння показаний на 15.18. У процесі мокрого прядіння відбувається переробка грузлого розчину полімеру в тонкі струнки при пропущенні через філь’єри. Потім ці полімерні струмки попадають у коагуляційну ванну з осаджувачем, де і відбувається висаджування полімеру з розчину у виді тонких ниток, що після промивання, сушіння й ін. збирають на котушках Іноді в процесі мокрого прядіння замість безупинних ниток утворяться грудки, що відбувається в результаті обриву випливає з філь’єри струмка під дією сил поверхневого

    натягу. Цього вдається уникнути при збільшенні в'язкості полімерного розчину. Коагуляція, що є стадією мокрого прядіння, що лімітує, процес досить повільний, чим і порозумівається низька, у порівнянні з іншими, швидкість прядіння розчину, рівна 50 м/хв. У промисловості процес мокрого прядіння використовують для одержання волокон з поліакрилонітрила, целюлози, віскозного волокна і т.д.