• Екструзія є одним з найдешевших методів виробництва широко розповсюджених пластичних виробів, таких, як плівки, волокна, труби, аркуші, стрижні, шланги і ремені, причому профіль цих виробів задається формою вихлопного отвору голівки екструдера. Розплавлений пластик за певних умов видавлюють через вихідний отвір голівки екструдера, що і додає бажаний профіль. Схема найпростішої екструзійної машини показана на мал.8.
    У цій машині порошок чи гранули компаундування пластичного матеріалу завантажують з бункера в циліндр з електричним обігрівом для розм'якшення полімеру. Спіралеподібний обертовий шнек забезпечує рух гарячої пластичної маси по циліндрі. Оскільки при русі полімерної маси між обертовим шнеком і циліндром виникає тертя, це приводить до виділення тепла і, отже, до підвищення температури полімеру, що переробляється. У процесі цього руху від бункера до вихідного отвору голівки екструдера пластична маса переходить три чітко розділені зони: зону завантаження (а), зону стиску (б) і зону гомогенізації (в) (див. рис 9).
    Кожна з цих зон вносить свій внесок у процес екструзії. Зона завантаження, наприклад, приймає полімерну масу з бункера і направляє її в зону стиску, ця операція проходить без нагрівання. У зоні стиску нагрівальні елементи забезпечують плавлення порошкоподібного завантаження, а обертовий шнек здавлює її. Потім пастоподібний розплавлений пластичний матеріал надходить у зону гомогенізації.

    Під дією тиску, створюваного в цій частині екструдера, розплав полімеру подається на вихідний отвір голівки екструдера і виходить з нього з бажаним профілем. Через високу в'язкість деяких полімерів іноді потрібно наявність ще однієї зони, називаної робочої, де полімер піддається впливу високих зрушених навантажень для підвищення ефективності змішання. Екструзійний матеріал необхідного профілю виходить з екструдера в сильно нагрітому стані (його температура складає від 125 до 350°С), і для збереження форми потрібно його швидке охолодження. Екструдат надходить на конвеєрну стрічку, що проходить через чан з холодною водою, і затвердіває. Для охолодження екструдата також застосовують обдування холодним повітрям і зрошення холодною водою. Сформований продукт надалі розрізається чи змотується в котушки.
    Процес екструзії використовують також для покриття дротів і кабелів полівінілхлоридом чи каучуком, а стержнеподібних металевих лозин - придатними термопластичними матеріалами.