• Метод прямого пресування широко використовується для виробництва виробів з термореактивних матеріалів. На мал.5 представлена типова прес-форма, використовувана для прямого пресування. Форма складається з двох частин - верхньої і нижньої чи з пуансона (позитивна форма) і матриці (негативна форма). У нижній частині прес-форми є виїмка, а у верхньої - виступ. Зазор між виступом верхньої частини і виїмкою нижньої частини в закритій прес-формі і визначає кінцевий вид виробу, що пресується.
    У процесі прямого пресування термореактивний матеріал піддається однократному впливу температури і тиску. Застосування гідравлічного преса з пластинами, що нагріваються, дозволяє одержати бажаний результат. Температура і тиск при пресуванні можуть досягати 200°С и 70 кг/см2 відповідно. Робочі температура і тиск визначаються термічними й іншими властивостями пресуючого пластичного матеріалу. Виїмка прес-форми цілком заповнюється полімерним компаундом. Коли під тиском прес-форма закривається, матеріал усередині її здавлюється і пресується в необхідну форму. Надлишковий матеріал витісняється з прес-форми у виді тонкої плівки, що називають "заусениця". Під дією температури пресуюча маса твердне. Для звільнення кінцевого продукту з прес-форми охолодження не потрібно.