• АЛЛИЛЬНЫЕ З'ЄДНАННЯ, містять угрупування R2C=CRCR2
  де R - H або орг. залишок. До аллильным з'єднань відносяться аллильные СН2=СНСН2Х
  металлильные СН2=З(СН3) СН2Х, кротильные
  СН3СН=СНСН2Х, пренильные #002С=СНСН2Х
  та ін. соед., у к-рых X пов'язаний з атомом З сусіднім з подвійним зв'язком. Назва
  ""аллильные з'єднання" походить від латів. allium - часник, з к-рого в 1844 був виділений
  диаллилсульфид.
  Аллильная, металлильная, пренильная групи-фрагменти мн. природних соед.:
  вітамінів, терпенів, терпе-ноидов (напр., гераніолу, неролу, ліналоола)
  антибіотиків. У мн. ефірних оліях знаходяться аллильные похідні бензолу
  напр. евгенол, сафрол.
  У аллильных з'єднаннях Н2С=СНСН2Х, де Х-функц. група, енергія
  зв'язки С- X на 50-105 кДж/міль менша, ніж в насыщ. аналогах, і це - одна
  з причин їх підвищеною хим. активності; друга пов'язана з тим, що відривши
  X у вигляді іона або своб. радикала приводить до утворення структур, в к-рых
  передбачається рівномірний розподіл заряду або неспареного електрона
  по обох кінцях ланцюга, напр.:

  Специфич. св-во аллильных соединений-способность до аллилъной перегрупування. Для
  аллильных з'єднань нек-рых неперехідних металів СН2=СНСН2М (М
  = 1/2Zn, BR2, V2Cd та ін.) характерна
  перманентне аллильная перегрупування (см Аллшбораны).
  Аллилвиниловые або аллилариловые ефіри, сульфіди, аміни і їх гомологи
  ((напр., типу CH2=CHCH2XCH=CHR і СН2=СНСН2ХАг
  де X = О, NH, S) при нагр. зазнають Коупа перегрупування і
  Клайзена перегрупування.
  Заміщення в аллильных з'єднаннях відбувається із збереженням подвійного зв'язку в її первинному
  положенні або супроводжується аллильной перегрупуванням. См Аллилъное
  заміщення.
  Аллильные похідні Mg, Li, В та ін. приєднуються до карбонільних
  соед. кількісно з перегрупуванням (часто энантиоселективно), напр.:

  Аллилсиланы і аллилстаннаны (на відміну від алкільних похідних) приєднуються
  до карбонільних соед. у присут. к-т Люіса.
  Для аллильных з'єднань характерні р-ции неграничних соед.-присоединение, напр.:

  заміщення активованого атома Н, що знаходиться в
  положенні до подвійного зв'язку:

  а також відновлення, окислення, полімеризація та ін. Аллилгалогениды
  реагують з карбонилами Mo, W, Мп, Fe, - Co та ін. перехідних металів з образованиемкомплексов
  ((см Аллильные комплекси перехідних металів).
  Практично важливі способи синтезу аллильных з'єднань засновані на р-циях заміщення
  і перегрупуваннях, напр.:

  Аллилгалогениды м.б. використані як алкилирующие агенти для полученияаллильных
  похідних Mg, A1, В, Sn, Si та ін., напр. триметаллилборана або металлилалюминийсесквибромида :

  Аллиллитий утворюється при взаимод. фениллития і аллилтрифенилолова :

  Відновлення, окислення, дегідрування, розщеплення по Гофману і
  ін. р-ции також часто використовуються для вступу подвійного зв'язку або функц.
  групи з утворенням аллильных з'єднань, напр.:

  Аллилгалогениды синтезують радикальнымгалогенированием
  алкенов і циклоалкенов бромом, N -хлор- або N -бромсукцинимидом (см Воля-Циглера
  реакція). Аллил- і металлилхлориды отримують хлоруванням соотв. пропілену
  і ізобутилену; аллилиодид - дією 12 і Р на гліцерин; кротил-
  і пренилгалогениды - приєднанням НХ (Х = С1, Вr) до 1,3-бутадиену і ізопрена
  напр.:

  Аллильные спирти можна отримувати гідролізом аллилгалогенидов або окисленням
  олефинов О2 повітря; що утворюються спочатку пероксидные соед.
  перетворюються на спирти під дією Na2SO3, NaOH
  чи LiAlH4:

  Ацетат 2-циклогексенола синтезують нагріванням циклогексену з оцтовим
  ангідридом і селенистою к-той при 70°С.
  Аллильные з'єднання часто отримують з ацетиленових або алленовых соед., використовуючи р-ции
  приєднання, напр.:

  Аллильные соединения-промежут. продукти в синтезі природних соед., лек. в-в та ін.
  ===Исп. література для статті "АЛЛИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ" : Де-Вульф Р., Янг В., в кн.: Хімія алкенов, під ред. С.

  Патая, пер. з англ. Л., 1969, с. 409-43; Физер Л., Физер М., Органічна
  хімія. Поглиблений курс пер. з англ., т. 1-2, М., 1966: Kirk - Othmer encyclopedia
  3 ed., v. 2, N.Y.-[a.o.], 1978, p. 97-108; NechvatalA., у кн.: Advances
  in freq - radical chemistry, ed. by G. H. Williams, v. 4, L.-[a.o.], 1972,
  p. 175-201. Ю. Н. Бубнов.

  Сторінка "АЛЛИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ" підготовлена по матеріалах хімічної енциклопедії.